intreprindere sociala

Expresia de întreprindere socială este mai puțin cunoscută la noi în țară.

Ce reprezintă, pe scurt, o întreprindere socială?

Întreprinderea socială este o inițiativă privată, independentă de sectorul public, ce are ca scop să servesca interesul general, interesele unei colectivități și / sau interesele personale nepatrimoniale.

În activitățile desfășurate de către societatea noastră se are în vedere respectarea principiilor economiei sociale, așa cum sunt stipulate în cuprinsul Legii 219/2015, Art. 4:

a) prioritate acordată individului şi obiectivelor sociale faţă de creşterea profitului;

b) solidaritate şi responsabilitate colectivă;

c) convergenţa dintre interesele membrilor asociaţi şi interesul general şi/sau interesele unei colectivităţi;

d) control democratic al membrilor, exercitat asupra activităţilor desfăşurate;

 e) caracter voluntar şi liber al asocierii în formele de organizare specifice domeniului economiei sociale;

 f) personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune şi independenţă faţă de autorităţile publice;